Blog - Z historie

Příběh statečnosti a odvahy

Příběh statečnosti a odvahy

2. světová válka měla bezpočet hrdinů a většina z nich není bohužel příliš známa, což je i případ Salva Antonia D’Acquista, který tehdy obětoval svůj mladý život, aby zachránil své spoluobčany. Pojďme si v následujícím článku připomenout tento hrdinský čin, který by neměl být zapomenut.

Číst dál
Historie konfliktu mezi Izraelem a Palestinou

Historie konfliktu mezi Izraelem a Palestinou

Válka mezi Izraelem a Palestinci: 10 milníků na cestě bezvýchodné krutosti

Číst dál
Z historie Vrcholtovic

Z historie Vrcholtovic

  • Zajímavá fakta o Vrcholtovickém kostele a farnosti z knihy Antonína Podlahy Posvátná místa KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO díl VIII. 

Číst dál
Oslnivá konverze: Israel Zoller aneb Eugenio Zolli

Oslnivá konverze: Israel Zoller aneb Eugenio Zolli

Na sklonku druhé světové války konvertoval vrchní římský rabín, který přijal jako křestní jméno Eugenius z úcty a vděčnosti k papeži Piu XII. (který se původně jmenoval Eugenio Pacelli) za jeho postoj vůči židům během války. Když rabín Zolli v římské synagoze sloužil obřady židovského svátku Jom Kipur – Dne smíření, dostalo se mu vidění, které později popsal 

Číst dál
Mimořádné roky v církvi

Mimořádné roky v církvi

odkaz na oficiální stránku Jubilejního roku 2025

Papež František 21. ledna 2024 vyhlásil "Rok modlitby" před nadcházejícím Jubilejním rokem 2025 a vybídl věřící, aby se modlili za jednotu křesťanů a za mír na celém světě. K roku modlitby vyšla modlitební příručka  "Nauč nás modlit se" .

Číst dál
7 věcí, které si přeji, aby (nejen) věřící lidé věděli o Bibli

7 věcí, které si přeji, aby (nejen) věřící lidé věděli o Bibli

Bible nespadla z nebe, svázaná v kůži, napsaná anglicky.

Bible není jedna kniha, ale spíše komplexní knihovna, psaná po dobu 1500 let, v hebrejštině, aramejštině a řečtině. Za její kompozicí a kanonizací stály skutečné lidské procesy, které si Bůh k finální podobě použil. Nejprve bylo složení mnoha těchto textů spíše procesem, než jedinou událostí. Například když Mojžíše uznáváme jako autora prvních pěti knih, je velmi nepravděpodobné, že by zaznamenal svou vlastní smrt (5. Mojžíšova 34).

Číst dál
1