kostel sv. Filipa a Jakuba, Oldřichov

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

V Oldřichově se nachází cenný raně gotický kostel sv. Filipa a Jakuba z druhé poloviny 13.století, přestavěný v osmdesátých letech 14. Století. Dnes filiální kostel byl původně od roku 1384 farním, a to až do roku 1623, kdy zdejší fara zanikla. Velkolepost chrámu naznačuje, že Oldřichov byl kdysi daleko rozlehlejší a výstavnější, podle starých zpráv to bylo dokonce městečko opatřené dlažbou. Samotný kostel je jednolodní, obdélníkový, s pravoúhlým gotickým portálem na severní straně, okna má hrotitá s kružbami a pravoúhlý presbytář s obdélníkovou sakristií. Loď je kryta plochým stropem, na stěnách se nacházejí zbytky gotických nástěnných maleb. Triumfální oblouk je hrotitý, presbytář sklenut křížovou a obkročnou žebrovou  klenbou, na severní straně se nachází pravoúhlý gotický saktuář, na jižní straně dvoudílný gotický výklenek se sedadly. Sakristie je sklenutá dvěma poli křížové žebrové klenby. Zařízení interiéru pochází z doby kolem roku 1700, pozdně gotické sošky sv. Kateřiny a sv. Barbory z doby kolem roku 1500.

Převzato z knihy Mladá Vožice a okolí ve sbírkách starých pohlednic autor Jiří Kohout

V roce 2017 se  provedla kompletní oprava střechy kostela. Děkujeme všem dárcům, sponzorům a přístupu obce Oldřichov.

Místo uskutečnění

49.5574575N, 14.7529519E

Sdílejte info