Blog - Pastýřské listy

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024
(přečtěte v rámci bohoslužeb 6. neděle v mezidobí, 11. února 2024)

Číst dál
Společné prohlášení k Římskému sympoziu o Mistru Janu Husovi

Společné prohlášení k Římskému sympoziu o Mistru Janu Husovi

Bratři a sestry, vážení spoluobčané,
na prahu jubilejního roku Kristova narození se podařilo učinit důležitý krok na cestě uzdravení bolestných ran naší národní minulosti a sblížení věřících, kteří se hlásí k různým křesťanským vyznáním.

Číst dál
1