Blog - 2024 Rok modlitby

Pouť na Lomeček u Netolic

Pouť na Lomeček u Netolic

V sobotu 4. května jsme se vypravili na pouť na Lomec u Vodňan. Tato pouť měla být zároveň poděkováním všem modlitebním skupinám v našich farnostech. Ať se jedná o živý růženec, skupinu Modliteb matek, modlitební skupinu věřících kolem Lenky Zapletalové. Aby cesta autobusem probíhala v klidu a pokoji, začali jsme ...

Číst dál
33DENNÍ PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ SE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI

33DENNÍ PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ SE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI

33DENNÍ PŘÍPRAVA NA ZASVĚCENÍ SE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI  PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE PODLE SV. LUDVÍKA GRIGNIONA DE MONTFORTA.
7 důvodů, proč bych se měl/a zúčastnit projektu ODEVZDANOST33?
 
- vstoupíš do zkušenosti bezpodmínečné lásky a velkého bezpečí, které se stává zkušeností každého, kdo až do konce důvěřuje Marii. Osvobodí tě od strachu.
 
- zažiješ milosti, o kterých budeš vědět jen ty a Bůh. Bude to váš osobní příběh o velkých věcech, které pro tebe Všemohoucí udělá. To je cesta PLNÉ MILOSTI.
 
- staneš se v rukou Ježíše a Marie nástrojem záchrany duší svých bratří a sester. Není nic krásnějšího než se podílet na tomto velkém poslání zachraňovat duše lidí.
 
-  začneš mít účast na vítězství nad zlem, které Bůh slíbil Marii a jejímu potomstvu....
(pokud nestihnete začátek, můžete se připojit kdykoliv a dočíst si to, co jste nestihli)

Číst dál
Pochod pro život 6.4.2024

Pochod pro život 6.4.2024

Vážení a milí přátelé,

pokud máte možnost, přijďte podpořit v sobotu 6. dubna Pochod pro život v Praze. Proč? Aby se ve společnosti vědělo, že existuje pomoc, že existují ochotní lidé, že existuje lepší řešení a nenarozené děti mohou dostat šanci. Všechny informace včetně přihlášení najdete na http://pochodprozivot.cz.

Číst dál
Noční křížová cesta na Kalvárii u Miličína

Noční křížová cesta na Kalvárii u Miličína

1) Ve 23.00 hod. začátek křížové cesty se svícemi u hřbitova
2) Ve 24. 00 hod. mše sv. se svícemi v kapli (Svíci si přinese každý svou.)
3) Je možné se připojit k poutníkům nebo přijet do Miličína.

Číst dál
Informace k pouti Havlíčkův Brod Číhošť

Informace k pouti Havlíčkův Brod Číhošť

⛪ PROČ ZROVNA ČÍHOŠŤ? ⛪
Působil zde mučedník P. Josef Toufar, který byl v roce 1950 zabit komunistickým režimem. 

Číst dál
Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024
(přečtěte v rámci bohoslužeb 6. neděle v mezidobí, 11. února 2024)

Číst dál
Postní duchovní obnova

Postní duchovní obnova

 Postní duchovní obnova s P. Zápotockým.
Téma "Čiňte pokání a věřte evangeliu". 

Číst dál
Slova útěchy při rozloučení

Slova útěchy při rozloučení

Svět je následkem neposlušnosti prvních lidí tragicky vychýlen a snoubí se v něm světlo a temnota, život a smrt, bolest a utrpení. Víra se opírá o naději, která nám pomáhá projít tímto údolím stínu a smrti.

Číst dál
1