farní kostel sv. Martina, Mladá Vožice

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Historie kostela sv. Martina :


Nejstarší vožický kostel byl založen před rokem 1348. V té době do něj dosadil faráře Karel IV., který kostel daroval vyšehradské kapitule.

Za husitských válek pravděpodobně kostel nebyl zničen, protože tehdejší farář vyznával víru podobojí. Za panování Michala Španovského z Lisova, v roce 1582, byl kostel nově vystavěn.

Za jeho syna Jáchyma i dalších majitelů panství, Fünfkirchů, byl kostel stále utrakvistický, a zůstal tak do roku 1623. Posledním knězem sloužícím podobojí byl Jakub Ždanický.

Další majitel panství, generál Baltazar de Marradas, v roce 1624 dosadil do kostela katolického duchovního. Kostel byl ve velmi špatném stavu a dlouho chátral.

Roku 1794 byl zchátralý chrám stržen a vystavěn byl kostel nový, barokní jednolodní chrám s průčelím a hlavním vchodem obráceným do náměstí.

  Do roku 1812 byl u kostela hřbitov.

Kostel sv. Martina je barokní stavba, která je průčelím a hlavním vchodem obrácena k náměstí, má dvě věže. Chrám má jednu loď s trojím valeným, o osm polosloupů se opírajícím klenutím. Klenutý presbytář má dvě zdobená barevná okna. Vpravo i vlevo jsou dvě předsíně, z nichž se vstupuje na oratoře.
Před vchodem do sakristie je umístěna zdobená kazatelna. Na konci lodi je kruchta, na níž jsou varhany. V pozadí lodi, po pravé straně, je přistavena kaple sv. Barbory, patronky horníků, kde byl umístěn dřevěný oltář se sochou této světice.

Do kaple byl zazděn i zdobený mramorový náhrobní kámen Václava Voračického z Paběnic.

Nad hlavním oltářem býval obraz od vynikajícího malíře Josefa Berglera z Pasova, který zobrazuje umírajícího Krista na kříži. V roce 1809 pořídil patron kostela Leopold Küenburg další obrazy od Josefa Berglera, tentokrát pro postranní oltáře.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 24.5. do 3.6.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
26.5.
09:30 Mše svatá

Za Jaroslava B., za jeho rodiče a rodinu Š.

středa
29.5.
08:00 Akce, Mše svatá
sobota
1.6.
18:00 Mše svatá
pondělí
3.6.
08:30 Mše svatá

Místo uskutečnění

49.5330108N, 14.8095222E

Sdílejte info