Proč bych se měl/a zúčastnit projektu ODEVZDANOST33?
 
Díky němu...
 
1. lépe poznáš a zamiluješ si Pannu Marii, což ti přinese mnoho milostí a požehnání. Uděláš velkou radost Ježíši, který si přeje, aby byla Matka Boží více poznána a milována. To ti přinese velkou radost.
 
2.dozvíš se, co je to oddanost Panně Marii, pochopíš, proč je tak důležitá, a duchovně se na tento úkon oddanosti připravíš. Bude to začátek nového života.
 
3. začneš mít účast na vítězství nad zlem, které Bůh slíbil Marii a jejímu potomstvu. Tím, že se Marii odevzdáš - umožníš jí, aby tě neomezeně milovala, podporovala a chránila. Každý z nás to potřebuje.
 
4. staneš se v rukou Ježíše a Marie - nástrojem záchrany duší svých bratří a sester. Není nic krásnějšího než se podílet na tomto velkém poslání zachraňovat duše lidí.
 
5.dozvíš se o tajemství Fatimy, o tajemství duchovního dětství a o tajemství svatých - dozvíš se o tajemství nejkratší a nejjistější cesty do nebe.
 
6.vstoupíš do zkušenosti bezpodmínečné lásky a velkého bezpečí, které se stává zkušeností každého, kdo až do konce důvěřuje Marii. Osvobodí tě od strachu.
 
7. zažiješ milosti, o kterých budeš vědět jen ty a Bůh. Bude to váš osobní příběh o velkých věcech, které pro tebe Všemohoucí udělá. To je cesta PLNÉ MILOSTI.
 
1_1

 

Svědectví:
 
Nikdy jsem o Panně Marii nepřemýšlel jako o Matce. Byla Královnou světa, Královnou rodin, ale nebyla pro mě Matkou. Nechoval jsem se k ní s náležitou úctou, nemodlil jsem se k ní příliš často, nevzýval jsem její jméno v nouzi. Nepraktikoval jsem modlitbu růžence. Učím se všemu, hlavně se učím Marii. Vlastně ani nevím, proč jsem se rozhodl zúčastnit se těchto exercicií, když Maria byla někde venku, rozhodně ne se mnou, rozhodně ne v mém srdci. Nemusel jsem dlouho čekat na první plody, protože hned první den jsem zažil, že se něco začíná lámat, že začínám vidět a chápat, co všechno ztrácím.
 
Během svého života jsem mnohokrát plivl Bohu do tváře, utápěl se v těžkých hříších, ničila mě pornografie. Byl jsem osvobozen jen tak, jako by milost na mou vlastní žádost přeťala provaz, který mě svazoval. Cesta s Ježíšem a Marií mi ukázala, že když se mě zlý duch snaží pokoušet, chystat mi léčky, mohu během této doby duchovně růst. Obětovat boj proti pokušení jakémukoli záměru – zatvrzelým hříšníkům nebo duším v očistci. Do mého srdce byla vložena velká láska a starost o zesnulé, kteří litují svého bídného života, aniž by pro sebe mohli cokoli udělat. Dříve jsem si říkal, že si to přece zaslouží, ať trpí, co je mi po tom. Jak satanské byly tyto myšlenky. Může srdce, které se prohlašuje za křesťanské, zůstat bez pohnutí při pomyšlení na tyto ubohé, nepředstavitelně trpící duše? Já jim mohu pomoci, ty jim můžeš pomoci. Jedno malé umrtvení, jedna modlitba... Maria uschopňuje srdce, které začíná toužit po dobru pro druhé. Maria dává srdce, které je nové, citlivé, soucitné, milosrdné, starostlivé. Jak dobře se cítím s novým srdcem.