kostel sv. Mikuláše, Mladá Vožice

Kliknutím mapku aktivujete
Logo kostel sv. Mikuláše
O místu:

Kostel je v majetku města Mladá Vožice.

Původní filiální kostel zde byl postaven pravděpodobně již ve 14. století.

Podle pověsti se zde v době husitských válek scházeli ti, kteří zůstali katolíky a kostel byl proto nazýván „kostelem věrných křesťanů“.

Zprávy z počátku 17. století uvádějí, že v roce 1606 v poustevně při kostelu bydlel poustevník, který se staral jak o kostel, tak i o hřbitov.

V polovině 17. století je uváděn jako značně zchátralý a proto byl stržen a na jeho místě byl vybudován raně barokní kostelík (Poche uvádí rok vzniku 1648, jiné zdroje 1661).

Opravován byl v roce 1814, 1821, 1827. V roce 1846 byly zakoupeny dva zvony a již o rok později byly z věže kostela ukradeny.

Oltářní obraz byl v roce 1902 nahrazen obrazem, který daroval malíř a fotograf Alexander Seik. V roce 1985 zde město zřídilo obřadní síň.

Mladá Vožice  - sídliště pod zdejším královským hradem bylo už ve 14. století městečkem. Asi již od středověku užívalo na svých pečetích znamení, kterého se později užívalo jako znaku, totiž věže v hradbách, provázené dvěma znaky vrchností. Podoba znaku je doložena pečetěmi, barvy však známe jen z literatury a novodobého znázornění (zvonice). Podle pečeti věž nestojí na trávníku, nýbrž na skalnaté půdě a nemá korouhvičky ani zuby, jak se jí někdy přidávají v nové době.

Místo uskutečnění

49.5370847N, 14.7996567E

Sdílejte info