Každý z nás ví, kolik péče a lásky vyžaduje dítě, když se narodí a ukončí základní školu. Pak si vybírá, kam se dále bude ubírat jeho cesta životem. Je to patnáct roků. Pro otce Jaroslava jsou naše farnosti takovými dětmi.

Kolik péče nám věnoval, jak rozvíjel naše dovednosti, svou láskou, pokojem a péčí. Teď, když byl otcem biskupem Vlastimilem povolán do farnosti Borovany, s pokorou jemu vlastní, tam odchází.

Budeme se snažit o to, aby ty jeho farní děti ( naše farnosti ) dále pokračovaly v jeho bohatém odkazu.