Přehled bohoslužeb Září - Říjen 2018

Září

Den

Farnost/Kostel

Hodina

Poznámka

2.

Ne

Oldřichov

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

MS P.JC

MS P.JC

MS

MS   

MS  

3.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

5.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

6.

Čt

Buková

17.00

MS Pouť

7.

Ml. Vožice

17.00

MS

9.

Ne

Oldřichov

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

11.00

9.30

11.00

MS

BS  

BS 

MS – Poutní   

MS   

MS P. JC

10.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

12.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

13.

Čt

Řísnice

17.00

MS+FM

14.

Ml. Vožice

17.00

MS

16.

Ne

Zhoř

Šebířov

Ml. Vožice

Hlasivo

Smilovy Hory

Vrcholtovice

11.00

9.30

9.30

8.00

11.00

11.00

MS  Pouť

BS   

MS   Lasaletská pouť- dětská MS 

MS   Sbírka na Bohoslovce

BS

MS P.JC

17.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

19.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

21.

Čt

Ústějovská kaple

17.00

FM

21.

Ml. Vožice

17.00

MS

23.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P.JC

MS P.JC

MS

MS 

MS Lasaletská pouť

BS

24.

Po

Ml. Vožice

17.00

MS

26.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

27.

Čt

Blanice, Běleč

16.30, 18.00

MS

28.

Čt

Pěší výšlap na Blaník

 Slavnost sv. Václava

28.

Ml. Vožice

17.00

MS

30.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS P.JC
MS

MS

MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Zahájení výuky náboženství – přihlášky ve škole, v kostelích a na stránkách farnosti
  • Lasaletská pouť 23.9. 18 začátek v 15.00 hodin na faře v Ml. Vožici
  • Pokračování fatimské mozaiky ve farnostech
  • 14.9.-16.9. bude na faře dětský soubor Slivičáček. Zveme rodiny a děti na nedělní dětskou mši sv.

Přehled bohoslužeb Říjen 2018

Říjen

Den

Farnost/Kostel

Hodina MS /BS

Poznámka

1.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

3.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

4.

Čt

Zhoř

17.00

FM

5.

Ml. Vožice

17.00

MS

7.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P.JC

MS P.JC

BS  

MS

MS

MS

8.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

10.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

12.

Ml. Vožice

17.00

MS

14.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS 

BS 

BS  

MS P. JC

MS P. JC

MS P.JC

15.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS  

17.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

19.

Ml. Vožice

17.00

MS

21.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS  P.JC

MS  P.JC

MS Misijní sbírka 

MS  

MS Program s dětmi

BS

22.

Po

Ml. Vožice

8.30

 MS

24.

St

Ml. Vožice

17.00

MS 

26.

Ml. Vožice

17.00

MS

28.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS  

BS

MS  P.JC

MS

MS

MS

29.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

31.

St

Ml. Vožice

17.00

MS


  • 13.10.  101. výročí posledního zjevení P. Marie ve Fatimě

Plán akcí farností 2018/19

 

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

Zahájení školního roku mší svatou: Žehnání aktovek

16.09. 2018

9.30

Kostel sv. Martina v Ml. Vožici

Zahájení výuky náboženství

V týdnu

10.09-16.09.

 

Fara v Mladé Vožici

Ohlédnutí a postřehy z pěších poutí na Velehrad a Sv. Horu

 21.09

18.00

Fara

La Salettská pouť

23.09.

15.00

Fara v Ml. Vožici

Svatováclavský výšlap pro rodiny s dětmi a mládež

Ve spolupráci s Klubem Českých turistů

28.09.

8.00

Odchod z fary v Ml. Vožice

Mše sv. s pásmem dětí k misijím

21.10.

9.30

Kostel v Ml. Vožici

Poutní mše sv. v Janově

28.10. 

10.00

Kostel Janov

Hubertská mše svatá v Mladé Vožici

04.11.

9.30

F. Matoušek

Posvícení  - mše s dětmi v kostele sv. Martina

 ( pátek a  sobota – víkendový program pro děti na faře)

11.11.

9.30

Pásmo ke sv. Martinovi

Ohlédnutí za liturgickým rokem  v našich farnostech

24.11.

18.00

P. Mgr. J. Karas, fara

Adventní duchovní obnova s příležitostí sv. smíření

01. 12.

16.30

Kněz diecéze

Advent roráty - zahájení

03.12.  

8.00

Fara

1. Otevírání adventu kostel sv. Martina

02.12.

15.00

Kostel sv. Martina a rozsvícení stromů na náměstí

2. Adventní varhaní koncert s pěveckým vystoupením

09.12.

15.00

Šebířov

Adventní kající bohoslužba pro děti

03-07.12.

 

Fara v hodině náboženství

3. Adventní vystoupení učitelek  ZŠ 

16.12. 

15.00

Kostel Oldřichov  

Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty

15.12.

8.05

Odjezd autobusu od pošty

Výroba vánočních předmětů

Zakončení rorátů  s posezením u vánočky

22.12.

8.30

Fara

Celodenní otevření kaple-Jesličky v kapli

24.12.

Od 8.00

Zahájení roráty

Závěr v 16.00

Setkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina

26.12.

15.00

Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová

Požehnání koledníkům, mše sv. s dětmi

04.01.  2019.

13.00

Kostel v Ml. Vožici

Tříkrálová sbírka

04.1.-10.01

 

Podle rozpisu skupin koledníků

Víkendový pobyt koledníčků na faře

04-06.01

 

Fara v Mladé Vožici

Farní ples hraje skupina Triton

12.01.

20.00

Záložna v Mladé Vožici

Přednáška Farní Charita Tábor

08.02.

18.00

Mgr. Hašplová

Mše sv. s dětmi ke SDN v kostele sv. Martina

10. 02.

 9.30

Pásmo dětí

Masopustní den dětí na faře Výroba masek, masopustní rej dětí v maskách  s diskotékou a setkání rodičů na faře.

02. 03.

16.30

Fara v Ml. Vožici

Postní duchovní obnova se svátostí smíření

08.03.

16.30

P. J.Karas

Postní putování k ústějovské kapli  od 10.03. – 14.04.

 Neděle

14.00

 Modlitba a zpěv

Kající bohoslužba pro děti

11.03.-15.03.

 

Hodiny náboženství

Setkání mládeže pro starší děti a mládež

V pátek na faře ohlédnutí za Světovým dny mládeže

v Panamě leden 2019

12.-13. 04.

6.02

Odjezd od pošty, návrat v 18.15

Diecézní setkání mládeže,  Č. B.

Svatý týden oslava největších křesťanských svátků  od 14.04-21.04. 19

Velikonoční dílna Klokoty                                     

18.04

8.05

Odjezd  od pošty

                                                                                                                        Výroba velikonočních  předmětů

Křížová cesta dětí  na Hrad Velký Pátek

19.04.

15.00

Odchod od fary

Velikonoční program v kapli na Hradě

22. 04.

9.00

Závěr v 16.00

Neděle Božího milosrdenství pouť do Prahy na Černý Most

28.04.

13.33

Odjezd vlaku z Olbramovic

Poutní zájezd farníků na Šumavu

29.04 - 02.05.

 

Ing. Kášková J.

Přednáška Mariánské téma   

10.05.

18.00

P. Sedloň Martin   OMI

Dětská vikariátní pouť

13.05.

7.45

Odjezd od fary

Noc otevřených kostelů - Hlasivo

24.05.

 

 

Pěší pouť na Svatou Horu

23.-26.05

7.00

Předběžný termín

Víkendové setkání dětí přistupujících k prvnímu sv. přijímání

07.-09. 06

15.00

Dětská mše sv.

Poutní mše sv. ke kapli P. Marie v Chotovinách

10.06

16.00

Od fary

První svaté přijímání dětí farností

16.06.

9.30

 

Boží Tělo – Mladá Vožice

23. 06.

10.00

MS, průvod ke čtyřem oltářům, program a občerstvení na faře

Setkání  na závěr školního roku s rodiči a dětmi na faře

22.06.

9.00

Program pro všechny

Pouť Ml. Vožice pro všechny generace

18.08.

10.00

Na Hradě

Pěší pouť Velehrad

19.08.-24.08.

 

Pro starší mládež

 

 

 

Plán akcí farností 2018/9 – ZŠ Ml. Vožice (návrh)

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

3. Adventní koncert

16.12.18

15.00

Vystoupení učitelek v Hlasivu

4. Adventní koncert

14.12. 18

15.30

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici

Setkání dětí u jesliček

26.12.18

13.00

Vystoupení dětí ZŠ  v Mladé Vožici

Noc otevřených kostelů

24.05. 19

16.00

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici

Koncert pro veřejnost v Milíně v kině

25.05.19

18.00

Vystoupení učitelek  ZŠ v Mladé Vožici