Přehled bohoslužeb Listopad 2017

Listopad

Den

Farnost/Kostel

Hodina

Poznámka

28.10.  Mše sv. v Kostele Všech Svatých v Janově v 10.00

29.

Ne

Nová Ves  

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

MS P.JC

MS P JC

MS

MS

BS

30.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

1.

St

Mladá Vožice Všech Svatých

17.00

MS

2.

Čt

Šebířov

Ml. Vožice hřbitovní kostel

Smilovy Hory

15.00

16.30

16.30

MS

MS

MS P. JC

3.

Ml. Vožice setkání svatohorských poutníků na faře po MS

16.00

MS

5.

Ne

Nová Ves  

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice Hubertská

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

BS

BS

MS P.JC

MS

MS P.JC

6.

Po

Ml. Vožice

8.30.

MS

8.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

10.

Ml. Vožice

17.00

MS

12.

Ne

Nová Ves                                           Sbírka na Charitu

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P.JC

MS P.JC

MS

MS

MS

BS

Posvícení  - mše s dětmi v kostele sv. Martina

 ( pátek a  sobota – doprovodný program )   12.11.  9.30     Pásmo ke sv. Martinovi

13.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

15.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

17.

Ml. Vožice

17.00

MS

19.

Ne

Nová Ves                                          Sbírka na den Bible

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS  

MS P.JC

MS P.JC

MS

MS

MS

20.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

22.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

24.

Ml. Vožice ohlédnutí za rokem Fatimy  P. J. Karas

17.00

MS

26.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

BS

BS

MS P.JC

MS

MS P.JC

27.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

29.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled bohoslužeb Prosinec 2017

Prosinec

Den

Farnost/Kostel

Hodina MS /BS

Poznámka

1.

Ml. Vožice

17.00

MS duchovní obnova  Novokněz P. Hyacint Kuchta

3.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P.JC

MS P.JC

BS

MS

MS

MS

3.  Otevírání Adventu 1. adventním koncertem v kostele sv. Martina v 15.00 Žesťový kvintet Hradní stráže.

4.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS Roráty denně kromě neděle  na faře  v 8.00  následuje MS v 8.30

6.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

8.

Ml. Vožice

17.00

MS  Slavnost  Neposkvrněného Početí Panny  Marie

9.  So Roráty pro děti a rodiče od 8.00 v kostele sv. Martina

10.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS

MS

MS P. JC

MS P.JC

10.  2. Adventní varhaní Šebířov v 15.00 hod. koncert Evy Matoškové-Růžkové, sólový zpěv  F. Novotný, recitace M. Marešová

11.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

13.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

15.

Ml. Vožice

17.00

MS

16. So Roráty pro členy živého růžence v 8.00 v kostele sv. Martina

Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty         16.12.    8.05 Odjezd autobusu od pošty Výroba vánočních předmětů

17.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P.JC

MS P.JC

MS

MS

MS

BS

3. Adventní vystoupení učitelek  ZŠ  17.12.                15.00 hodin          Kostel Smilovy Hory

18.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

20.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

22.

Ml. Vožice

17.00

MS

23.    Zakončení rorátů  s posezením u vánočky v 8.30 v kapli na Hradě

24.

Ne

Nová Ves

Ml. Vožice

8.00

9.30

MS

MS

24.

Ne

Šebířov

9.30

MS

24.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Smilovy Hory

Hlasivo

Ml. Vožice

15.30

17.00

17.00

15.30

21.30

23.00

BS

BS

MS P. JC

MS

MS

MS

24.12.                Celodenní otevření kaple-Jesličky od 9.00  do  16.00

25.

Po

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P.JC Celodenní otevření kaple od 9.00-16.00

MS P.JC

MS P.JC

MS                 

MS

MS

26.

Út

Ml. Vožice

Kaple otevřena

9.30

9.00-14.30

MS Setkání dětí u jesličekSetkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina 15.00 Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová

27.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

29.

Ml. Vožice

17.00

MS

30.

So

Svátek sv. Rodiny Rybova mše sv. Obnova manželských slibů 10 hod.

31.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

MS

MS

BS                  

MS P.JC

MS P.JC

 

 

 

 

Plán akcí farností 2017/18

 

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

Zahájení školního roku mší svatou: Žehnání aktovek

03.09. 2017

9.30

Kostel sv. Martina v Ml. Vožici

Zahájení výuky náboženství

V týdnu

11.09-19.09.

 

Fara v Mladé Vožici

Ohlédnutí a postřehy z CSM v mládeže v Olomouci

Září

18.00

Fara

La Salettská pouť

17.09.

15.00

Fara v Ml. Vožici

 Celodiecézní  pouť v Táboře-Klokotech

23. 09.

8.00

Odjezd autobusu od fary

Svatováclavský výšlap pro rodiny s dětmi a mládež

28.09.

8.00

Odchod z fary v Ml. Vožice

Kaple program ke sv. Františkovi

01.10.

14.00

Začátek

Pěší pouť na Svatou Horu

13.-15.10. V neděli mše sv. v 15.00 na Sv. Hoře

Mše sv. s pásmem dětí k misijím

22.10.

9.30

Kostel v Ml. Vožici

Přednáška Táborsko jako duchovní krajina. Mgr. Mikulová

21.10.

18.00

 Fara

Poutní mše sv. v Janově

28.10. v 10.00 MS

10.00

 

Hubertská mše svatá v Mladé Vožici

05.11.

10.00

 F. Matoušek

Posvícení  - mše s dětmi v kostele sv. Martina

 ( pátek a  sobota – doprovodný program )

12.11.

9.30

Pásmo ke sv. Martinovi

Ohlédnutí za rokem Fatimy v našich farnostech

24.11.

18.00

P. Mgr. J. Karas, fara

Adventní duchovní obnova s příležitostí sv. smíření

01. 12.

16.30

P. Hyacint Kuchta

Advent roráty - zahájení

04.12.  

8.00

Fara

1. Otevírání adventu kostel sv. Martina

03.12.

15.00

Kostel sv. Martina a rozsvícení stromů na náměstí

2. Adventní varhaní koncert Evy Matoškové-Růžkové, sólový zpěv

 F. Novotný

10.12.

15.00

Šebířov

Adventní kající bohoslužba pro děti

04-08.12.

 

Fara v hodině náboženství

3. Adventní vystoupení učitelek  ZŠ 

17.12. 

15.00

Kostel Smilovy Hory

Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty

16.12.

8.05

Odjezd autobusu od pošty

Výroba vánočních předmětů

Zakončení rorátů  s posezením u vánočky

23.12.

8.30

Fara

Celodenní otevření kaple-Jesličky v kapli

24.12.

Od 8.00

Zahájení roráty

Závěr v 16.00

Setkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina

26.12.

15.00

Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová

Požehnání koledníkům, mše sv. s dětmi

05.01.  2018.

17.00

Kostel v Ml. Vožici

Tříkrálová sbírka

05.1.-15.01.

 

Podle rozpisu skupin koledníků

Víkendový pobyt koledníčků na faře

05-07.01

 

Fara v Mladé Vožici

Farní ples hraje skupina Triton

27.01.

20.00

Záložna v Mladé Vožici

Přednáška Farní Charita Tábor

09.02.

18.00

Mgr. Hašplová

Mše sv. s dětmi ke SDN v kostele sv. Martina

11. 02.

 9.30

Pásmo dětí

Masopustní den dětí na faře Výroba masek, masopustní rej dětí v maskách  s diskotékou a setkání rodičů na faře.

10. 02.

16.30

Fara v Ml. Vožici

Postní duchovní obnova se svátostí smíření

16.02.

16.30

P. J.Karas

Postní putování k ústějovské kapli  od 18.02. – 25.03.

 Neděle

14.00

 Modlitba a zpěv

Kající bohoslužba pro děti

19.2.-23.02.

 

Hodiny náboženství

Setkání mládeže pro starší děti a mládež

23.-24. 03.

6.02

Odjezd od pošty, návrat v 18.15

Diecézní setkání mládeže,  Č. Budějovice

Svatý týden oslava největších křesťanských svátků  od 25.03-1..04. 18

Velikonoční dílna Klokoty                                    

29.03

8.05

Odjezd  od pošty

                                                                                                                        Výroba velikonočních  předmětů

Křížová cesta dětí  na Hrad Velký Pátek

30.03.

15.00

Odchod od fary

Velikonoční program v kapli na Hradě

02. 04.

9.00

Závěr v 16.00

Neděle Božího milosrdenství pouť do Prahy na Černý Most

08.04.

13.33

Odjezd vlaku z Olbramovic

Poutní zájezd farníků na Šumavu

07.05 - 10.05.

 

 

Přednáška Mariánské téma   

11.05

18.00

P. Jiří Můčka   OMI

Dětská vikariátní pouť

14.05.

7.45

Odjezd od fary

Noc otevřených kostelů

25.05.

 

 

Boží Tělo – Hlasivo

03. 06.

10.00

MS, průvod ke čtyřem oltářům, program a občerstvení bývalé školy

Výlet na závěr školního roku s rodiči a dětmi Mše sv.

23.06.

9.00

Poutní místo Sepekov a zážitkové centrum v Kovářově

Pouť Ml. Vožice pro všechny generace

19.08.

11.00

Na Hradě

Prázdninový pobyt dětí a mládeže v Bozkově u Semil

20.-25.8.

 

Pro děti a mládež

Pěší pouť Velehrad

20.08.-25.08.

 

Pro starší mládež

 

 

  • Doporučujeme sledovat stránky farnosti www.farnostmladavozice.cz

 

 

Plán  akcí farností 2017/8 – ZŠ Ml. Vožice

 

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

3. Adventní koncert

17.12.

15.00

Vystoupení učitelek ve Smilových Horách

4. Adventní koncert

15.12.

15.30

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici

Noc otevřených kostelů

25.05.

16.00

Kostely a kapličky vystoupení dětí ZŚ

 

 

 

 

 

Plán akcí živý růženec 2017/8

 

 

Akce

Termín

Poznámka

La Saletská pouť

25.09.

Rodiny

Setkání po rorátech

23.12.

J. Kášková a P. Jaroslav

Pouť do Prahy

23.04.

Neděle Božího milosrdenství, P. Karas

Výlet na Moravu

24.4.-27.4.

Návštěva nově postavených kostelů

Májové setkání

01.05.

Pouť na Svatou Horu