Přehled bohoslužeb březen 2018

 

Březen

Den

Farnost/Kostel

Hodina

Poznámka

1.

Čt

Řísnice

16.00

MS+Fatimská mozaika FM

2.

Ml. Vožice

17.00

MS  18.00 FM Šebířov

4.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS  P. JC

MS  P. JC

MS  P. JC

BS

5.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

7.

St

Ml. Vožice

17.00

MS 

9.

Ml. Vožice

17.00

MS 24 hodin pro Pána

11.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS

MS P.JC

MS 

BS

MS

MS P.JC

12.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS Modlitba za farnost Ml. Vožice

14.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

15.

Čt

Janov

16.00

MS +FM

16.

Ml. Vožice

17.00

MS  18.00 FM - Zhoř

18.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS

BS

MS P.JC 

MS P. JC

MS

MS

19.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS Modlitba za farnost Smilovy Hory

21.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

22.

Čt

Hlasivo

16.00

MS +FM

23.

Ml. Vožice

17.00

MS   18.00 FM Vrcholtovice 

DSM- C. Budějovice

25.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Smilovy Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P.JC    Květná neděle

MS P.JC

BS 

MS

MS

MS

26.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS Modlitba za farnost Hlasivo

28.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

29.

Čt

Ml. Vožice

Smilovy Hory

17.00

18.00

MS Zelený čtvrtek

MS JC Velikoční dílna pro děti na Klokotech

30.

Ml. Vožice

Nová Ves

17.00

18.00

VO  Velký pátek – Křížová cesta dětí

VO JC na Hrad odchod v 15.00 od fary

31

So

Ml. Vožice

19.00

MS   Vigilie   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Diecézní setkání mládeže s biskupem v Č. Budějovicích zveme všechny mladé.

Fatimská mozaika výročí fatimských událostí  si připomínáme modlitbami růžence a krátkou pobožností v pátek a od března ve čtvrtek v kapličkách. Cílem FM je návrat k modlitbě růžence  k pokání a životu podle evangelia.

· 9.3. 24 hodin pro Pána – akci vyhlásil papež František jako pozvání k hlubšímu prožíván života modlitby a společenství – program bude v pátek i v sobotu.

 

 

 

Přehledy bohosluřeb duben 2018

Duben

Den

Farnost/Kostel

Hodina

Poznámka

1.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm, Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC  Boží hod velikonoční

MS P. JC

MS P. JC

MS

MS

MS

2.

Po

Ml. Vožice

Oldřichov

9.30.

   9.00

MS  P. JC  Pondělí Velikonoční

MS

4.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

5.

Čt

Šebířov

16.00

MS+FM

6.

Ml. Vožice

17.00

MS 18.00 FM Janov

8.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm. Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS            Neděle  Božího milosrdenství

BS  

MS 

MS

MS

MS P. JC

9.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS  Modlitba za farnost Šebířov

11.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

12.

Čt

Zhoř

16.00

MS + FM

13.

Ml. Vožice

17.00

MS

15.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm. Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC 

MS P. JC

BS

MS

MS

MS

16.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS  Modlitba za farnost Nová Ves

18.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

19.

Čt

Vrcholtovice

16.00

MS + FM

20.

Ml. Vožice

17.00

MS

22.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm. Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

BS           

BS

MS 

MS

MS

MS P.JC

23.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS Modlitba za farnost Vrcholtovice

25.

St

Ml. Vožice

17.00

MS

26.

Čt

Ústějovská kaple

16.00

MS+FM

27.

Ml. Vožice

17.00

MS

29.

Ne

Nová Ves

Šebířov

Vrcholtovice

Hlasivo

Ml. Vožice

Sm. Hory

8.00

9.30

11.00

8.00

9.30

11.00

MS P. JC

MS P. JC

MS 

MS

MS

BS

30.

Po

Ml. Vožice

8.30

MS

Modlitby za jednotlivé farnosti budou probíhat po pondělní MS na faře v Ml. Vožici od 9.00 hod.

Zveme k účasti členy jednotlivých farností k prohloubení života modlitby

 

 

 

 

 

 

 

Plán akcí farností 2017/18

 

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

Zahájení školního roku mší svatou: Žehnání aktovek

03.09. 2017

9.30

Kostel sv. Martina v Ml. Vožici

Zahájení výuky náboženství

V týdnu

11.09-19.09.

 

Fara v Mladé Vožici

Ohlédnutí a postřehy z CSM v mládeže v Olomouci

Září

18.00

Fara

La Salettská pouť

17.09.

15.00

Fara v Ml. Vožici

 Celodiecézní  pouť v Táboře-Klokotech

23. 09.

8.00

Odjezd autobusu od fary

Svatováclavský výšlap pro rodiny s dětmi a mládež

28.09.

8.00

Odchod z fary v Ml. Vožice

Kaple program ke sv. Františkovi

01.10.

14.00

Začátek

Pěší pouť na Svatou Horu

13.-15.10. V neděli mše sv. v 15.00 na Sv. Hoře

Mše sv. s pásmem dětí k misijím

22.10.

9.30

Kostel v Ml. Vožici

Přednáška Táborsko jako duchovní krajina. Mgr. Mikulová

21.10.

18.00

 Fara

Poutní mše sv. v Janově

28.10. v 10.00 MS

10.00

 

Hubertská mše svatá v Mladé Vožici

05.11.

10.00

 F. Matoušek

Posvícení  - mše s dětmi v kostele sv. Martina

 ( pátek a  sobota – doprovodný program )

12.11.

9.30

Pásmo ke sv. Martinovi

Ohlédnutí za rokem Fatimy v našich farnostech

24.11.

18.00

P. Mgr. J. Karas, fara

Adventní duchovní obnova s příležitostí sv. smíření

01. 12.

16.30

P. Hyacint Kuchta

Advent roráty - zahájení

04.12.  

8.00

Fara

1. Otevírání adventu kostel sv. Martina

03.12.

15.00

Kostel sv. Martina a rozsvícení stromů na náměstí

2. Adventní varhaní koncert Evy Matoškové-Růžkové, sólový zpěv

 F. Novotný

10.12.

15.00

Šebířov

Adventní kající bohoslužba pro děti

04-08.12.

 

Fara v hodině náboženství

3. Adventní vystoupení učitelek  ZŠ 

17.12. 

15.00

Kostel Smilovy Hory

Vánoční dílna Klokoty, VKS + farnost Klokoty

16.12.

8.05

Odjezd autobusu od pošty

Výroba vánočních předmětů

Zakončení rorátů  s posezením u vánočky

23.12.

8.30

Fara

Celodenní otevření kaple-Jesličky v kapli

24.12.

Od 8.00

Zahájení roráty

Závěr v 16.00

Setkání dětí u Jesliček v kostele sv. Martina

26.12.

15.00

Program  dětí ZŠ pod vedením Dipl. um. M. Kuklová

Požehnání koledníkům, mše sv. s dětmi

05.01.  2018.

17.00

Kostel v Ml. Vožici

Tříkrálová sbírka

05.1.-15.01.

 

Podle rozpisu skupin koledníků

Víkendový pobyt koledníčků na faře

05-07.01

 

Fara v Mladé Vožici

Farní ples hraje skupina Triton

27.01.

20.00

Záložna v Mladé Vožici

Přednáška Farní Charita Tábor

09.02.

18.00

Mgr. Hašplová

Mše sv. s dětmi ke SDN v kostele sv. Martina

11. 02.

 9.30

Pásmo dětí

Masopustní den dětí na faře Výroba masek, masopustní rej dětí v maskách  s diskotékou a setkání rodičů na faře.

10. 02.

16.30

Fara v Ml. Vožici

Postní duchovní obnova se svátostí smíření

16.02.

16.30

P. J.Karas

Postní putování k ústějovské kapli  od 18.02. – 25.03.

 Neděle

14.00

 Modlitba a zpěv

Kající bohoslužba pro děti

19.2.-23.02.

 

Hodiny náboženství

Setkání mládeže pro starší děti a mládež

23.-24. 03.

6.02

Odjezd od pošty, návrat v 18.15

Diecézní setkání mládeže,  Č. Budějovice

Svatý týden oslava největších křesťanských svátků  od 25.03-1..04. 18

Velikonoční dílna Klokoty                                    

29.03

8.05

Odjezd  od pošty

                                                                                                                        Výroba velikonočních  předmětů

Křížová cesta dětí  na Hrad Velký Pátek

30.03.

15.00

Odchod od fary

Velikonoční program v kapli na Hradě

02. 04.

9.00

Závěr v 16.00

Neděle Božího milosrdenství pouť do Prahy na Černý Most

08.04.

13.33

Odjezd vlaku z Olbramovic

Poutní zájezd farníků na Šumavu

07.05 - 10.05.

 

 

Přednáška Mariánské téma   

11.05

18.00

P. Jiří Můčka   OMI

Dětská vikariátní pouť

14.05.

7.45

Odjezd od fary

Noc otevřených kostelů

25.05.

 

 

Boží Tělo – Hlasivo

03. 06.

10.00

MS, průvod ke čtyřem oltářům, program a občerstvení bývalé školy

Výlet na závěr školního roku s rodiči a dětmi Mše sv.

23.06.

9.00

Poutní místo Sepekov a zážitkové centrum v Kovářově

Pouť Ml. Vožice pro všechny generace

19.08.

11.00

Na Hradě

Prázdninový pobyt dětí a mládeže v Bozkově u Semil

20.-25.8.

 

Pro děti a mládež

Pěší pouť Velehrad

20.08.-25.08.

 

Pro starší mládež

 

 

  • Doporučujeme sledovat stránky farnosti www.farnostmladavozice.cz

 

 

Plán  akcí farností 2017/8 – ZŠ Ml. Vožice

 

Akce

Termín

Hodina

Poznámka

3. Adventní koncert

17.12.

15.00

Vystoupení učitelek ve Smilových Horách

4. Adventní koncert

15.12.

15.30

Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v Mladé Vožici

Noc otevřených kostelů

25.05.

16.00

Kostely a kapličky vystoupení dětí ZŚ

 

 

 

 

 

Plán akcí živý růženec 2017/8

 

 

Akce

Termín

Poznámka

La Saletská pouť

25.09.

Rodiny

Setkání po rorátech

23.12.

J. Kášková a P. Jaroslav

Pouť do Prahy

23.04.

Neděle Božího milosrdenství, P. Karas

Výlet na Moravu

24.4.-27.4.

Návštěva nově postavených kostelů

Májové setkání

01.05.

Pouť na Svatou Horu