Členové koordinační rady farností na základě voleb ve farnostech ze dne 15.11. 2015

Farnost

Člen

Telefoní spojení

 

Mladá Vožice

Ing. František Kášek

731402947

 

Mladá Vožice

Marcela Marešová

603736664

 

Nová Ves

František Matoušek

776161692

 

Vrcholtovice

Marie Kahounová

6055470757

 

Šebířov

Pavel Matoušek

608354014

 

Smilovy Hory

Milada Vášová

737160778

 

Hlasivo

Jan Knotek

776183491

 

 

Jmenovaní členové rady z pozice filiálních kostelů a pastorace

Farnost

Člen

Telefoní spojení

 

Mladá Vožice /kostel Janov /

Marie Chlumáková

776339189

 

Nová Ves

/ kostel Oldřichov /

Zdeňka Mrázková

739820106

 

Všechny farnosti

Zdeňka Mrázková

776024288

Delegát za mládež

 

Vítejte na stránce koordinační rady farností

3. Setkání farní rady 29_10_17

Hodnocení

 • Národní pouť do Fatimy
 • Fatimská novéna organizace průběh květen-říjen
 • Noc kostelů kapličky 9.6.   
 • Boží tělo organizace, příprava 18.6. Smilovy Hory
 • Poutě Šebířov procesí, Mladá Vožice
 • Svatováclavský výšlap 130 účastníků
 • Pěší pouť na Svatou Horu

Úkoly:

 • Hubertská mše
 • Adventní program (roráty, koncerty, duchovní obnova)
 • Vánoce liturgie  Rybova mše v sobotu 30.12. v 10.00 hod
 • Boží Tělo Hlasivo

Opravy

 • Nová Ves dokončena část zdi a  oprava střechy, elektroinstalace
 • Oldřichov  600 000,- zahájeny práce
 • Smilovy Hory oprava kostela se dokončuje

Diskuse

 • Další směřování akcí
 • Téma roku 2018 rok Kardinála Berana (nar. 1888), vězeň nacismu i komunismu - téma víra
 • Pěší poutě (Klokoty, Svatá Hora)

                                                                                                                      Zapsal P. J. Karas

 

2. Zasedání koordinanční rady farností 30_4_17

Hodnocení

 • Farní ples – organizace, sponzoři, propagace, prodej lístků, tombola..
 • Duchovní obnova  P. J. Mučka 10.3. 16.30 sv. smíření, MS, přednáška
 • Postní putování – téma, propagace, účast (Fatima), 6x  
 • Fatimská mozaika – propagace účast
 • Pouť na Moravu - foto

Úkoly:

 • Fatimská novéna organizace průběh
 • Noc kostelů kapličky 9.6.  - program
 • Boží tělo organizace, příprava 18.6.
 • Pouť Šebířov 2.7.

Opravy

 • Nová Ves dokončena část zdi a  oprava střechy
 • Nová elektroinstalace
 • Oldřichov přislíbená dotace na opravu střechy až 600 000,-
 • Smilovy Hory opravena část fasády podaná dotace.

Diskuse

 • Fatimská mozaika termíny organizace a doprava
 • 100 let zjevení P. Marie ve Fatimě národní pouť (letecky autobusem 6.9.-16.9. 2017)

 

Termín

Místo

Odpovědnost a Příprava

5.5.

Smilovy Hory

M. Vášová

6.5.

Janov

M. Chlumáková

7.5.

Ústějovská kaple

R. Malotín

8.5.

Řísnice

P. J. Karas

9.5.

Mladá Vožice

M. Tomášková

10.5.

Zhoř

F. Matoušek

11.5.

Hlasivo

J. Knotek H. Knotková

12.5.

Vrcholtovice

Holánkovi

13.5.

Kaple na Hradě

Petříkovi

 

 

 

 

 

 1. Zasedání koordinační rady farností - zápis

Datum: 22.1. 2017

Místo konání: fara Mladá Vožice

Přítomni: P. Mgr. Jaroslav Karas, František Matoušek, Pavel Matoušek, Marie Chlumáková, Jana Kubálová.

Omluveni:  Ing. František Kášek, Marcela Marešová, Marie Kahounová, Milada Vášová, Jan Knotek, Zdeňka Mrázková.

Úvod - Modlitba

Hodnocení uplynulých akcí

 • Dětské mše sv.
 • Inventarizace majetku kostelů (účetní, dokladová) rok 2016
 • Adventní koncerty (Ml. Vožice + Šebířov)
 • Vánoční koncert v Hlasivu 17.12. sobota
 • Rybova vánoční mše – obnova manželských slibů (manželé Mrázkovi)
 • Tříkrálová sbírka 54. 948,-Kč (Mladá Vožice, Janov, Chocov, Noskov, Oldřichov, Běleč, Bzová, Vilice, Zátiší, Hrnčíře
 • Žádost o pokladničku na rozšíření TS (1x Ml. Vožice,??)

Úkoly

 • Farní ples – organizace, sponzoři, propagace, prodej lístků, tombola.
 • Duchovní obnova P. J. Mučka 10. 3. 16.30 Sv. smíření, MS, přednáška
 • Postní putování – téma – Fatima, propagace, účast
 • Fyzická inventarizace květen 2016

Diskuse

 • Podpora projektu Fatimská mozaika ve farnostech
 • 100 let zjevení P. Marie ve Fatimě národní pouť (letecky autobusem 6.9.-16.9. 2017
 • Výlet na Moravu nové kostely a kaple 24.4.- 27.4.17

Opravy

 • Nová Ves dokončena část zdi a oprava střechy
 • Oldřichov přislíbená dotace na opravu střechy
 • Smilovy Hory opravena část fasády záměr pokračovat

                                                                                                           Zapsal: P. J. Karas

 1. Zasedání koordinační rady farností - zápis

Datum: 23. 10. 2016

Místo konání: fara Mladá Vožice

Přítomni:

P. Mgr. Jaroslav Karas, Marie Chlumáková, Marcela Marešová, Milada Vášová, František Matoušek, Pavel Matoušek, Ing. František Kášek, Mgr. Jan Knotek

Hodnocení uplynulých akcí

 • Diecézní pouť v Nových Hradec (účast, program)
 • Poutě v našich farnostech
 • Mše sv. s J. Kulhánkem
 • Lasalettská pouť

Úkoly

 • Dětská mše sv. propagace
 • Inventarizace majetku kostelů
 • Hubertská mše sv. program, zajištění pozvánky
 • Adventní obnova 25. 11. s novoknězem D. Ettlerrem
 • Adventní koncerty (Mladá Vožice + Šebířov)
 • Vánoční koncert v Hlasivu – sobota 17. 12. 2016
 • Otevření obnovených kapliček

Diskuze

 • 100 let zjevení P. Marie ve Fatimě národní pouť (letecky, autobusem 6. 9. – 16. 9. 2017)

Opravy

 • Nová Ves dokončena část zdi, začíná se s opravou střechy
 • Smilovy Hory oprava části fasády

 

Zapsal: Jan Knotek

 1. Zasedání koordinační rady farností - zápis

Datum: 7. 8. 2016

Místo konání: fara Mladá Vožice

Přítomni:

P. Mgr. Jaroslav Karas, Ing. František Kášek, Marie Kahounová, Jan Kubálová, Milada Vášová, Marie Chlumáková, Zdeňka Mrázková, Mgr. Jan Knotek

Hodnocení uplynulých akcí

 • Koncert Jesus Christ Superstar –(vstupenky, občerstvení, organizace, ohlasy, zisk)
 • Zapojovat se do podobných akcí?
 • Příští rok - Dětský den spolupráce všech organizací

Úkoly

 • Pouť v Ml. Vožici 14.8. (pomoc při organizaci, výzdoba, prostor před podiem, liturgie, zpěv) příprava bude v sobotu ráno od 9.00 hod.
 • Pouť Klokoty – biskup Vlastimil Kročil putování z Mladé Vožice do Klokot odchod v 5.00 od fary
 • Pouť Velehrad 2016 zahájení 22.8.
 • Noc kostelů – příprava akce r. 2017 požadavek spolupráce s OÚ v místě - hledání nápadů a programů
 • Boží Tělo 2017 místo ?
 • Záměr vytvořit Dětský sbor a  pořádat pravidelně dětské mše svaté

Diskuze

 • Nabídka výjezdního zasedání do trapistického kláštera
 • Řím – termín říjen 2016?

 

Zapsal: Jan Knotek

 

 

 1. Zasedání koordinační rady farností - zápis

Datum: 24. 4. 2016

Místo konání: fara Mladá Vožice

Přítomni: P. Mgr. Jaroslav Karas, František Matoušek, Pavel Matoušek, Milada Vášová, Jan Knotek, Zdeňka Mrázková, Marie Chlumáková

Úvod

 • Prezentace fotografií z návštěvy Říma

Hodnocení uplynulých akcí

 • Postní doba – Velikonoce, koncert učitelek

Stavební činnost

 • 1. Oldřichov – provizorní oprava střechy – příslib dotačního programu na opravu střechy
 • 2. Nová Ves – dokončení opravy střechy, el. vedení (komunikace s panem Vegrem)
 • 3. Smilovy Hory – hledání prostředků a podání žádosti na opravu fasády
 • 4. Šebířov – dokončena oprava křížové cesty a částečná oprava varhan
 • 5. Ml. Vožice – dokončení opravy zázemí

Úkoly

 • Noc kostelů –  příprava akce v Oldřichově
 • Boží Tělo (MS v 9:00 hod.) v Oldřichově
 • Noc kostelů v Oldřichově – přednáška, koncert umělců národního divadla v Praze
 • Koncert Jesus Christ Superstar (propagace, prodej vstupenek, sponzorské dary)
 • Krakov 2016 (setkání mládeže)

Diskuze

 • Návrh – pouť  do Říma

 

Zapsal: Jan Knotek

 

 

 1. Zasedání koordinační rady farností - zápis

Datum: 7. 2. 2016

Místo konání: fara Mladá Vožice

Přítomni: P. Mgr. Jaroslav Karas, Ing. František Kášek, Marcela Marešová, František Matoušek, Marie Kahounová, Pavel Matoušek, Milada Vášová, Jan Knotek, Zdeňka Mrázková, Jana Kubálová

Úvod

 • Duchovní zamyšlení

Hodnocení uplynulých akcí

 • Tříkrálová sbírka + sbírka na kostely Smilovy Hory, Oldřichov…
 • Farní ples (účast, tombola, sbírka…)
 • Zvonění poledne z Vrcholtovic

Úkoly

 • Propagace přednášky – Hospic
 • Biblické hodiny – propagace liché středy
 • Postní duchovní obnova P. Mikuláš 17. 2. 17.00
 • Postní doba – aktivity (pěší poutě) Minibible
 • Koncert v zámecké zahradě 17. 6. 2016 – Jesus Christ Superstar (20.00, vstup 150,- Kč, gastro) – PROPAGACE!
 • Hledání sponzorů a dárců, nabídka a prodej lístků na koncert, farnost, skupiny (hasiči, sportovci, myslivci, včelaři)
 • Velikonoční koncert učitelek – Oldřichov, Noc kostelů, Boží Tělo v Oldřichově

Stavební činnost

 • Oldřichov – provizorní oprava střechy
 • Nová Ves – dokončení opravy střechy, elektrické vedení
 • Smilovy Hory – hledání prostředků a podání žádosti na opravu fasády
  • – oprava omítek – vyjádření Památkového úřadu Tábor k plánovaným opravám (technický dohled pan Vavřík)
 • Šebířov – oprava křížové cesty a varhan
 • Spolupráce s MÚ oprava kapliček Krchova Lomná, Bendovo Záhoří, Noskov

Zapsal: Jan Knotek

 

 1. Zasedání koordinační rady farností - zápis

Datum: 10. 1. 2016

Místo konání: fara Mladá Vožice

Přítomni: P. Mgr. Jaroslav Karas, Ing. František Kášek, Marcela Marešová, František Matoušek, Marie Kahounová, Pavel Matoušek, Milada Vášová, Jan Knotek, Marie Chlumáková, Zdeňka Mrázková, Jana Kubálová.

Úvod

 • Modlitba papeže Františka I., píseň Marty Kubišové: Lidé zvonkoví
 • Přání požehnaného nového roku 2016

Hodnocení uplynulých akcí

 • Duchovní obnova
 • Roráty – otevření kaple
 • Vánoční liturgie – Rybova mše vánoční
 • „Výšlap“ na Blaník
 •  Tříkrálová sbírka

Úkoly

 • XIII. Farní ples 2016 – příprava
 • Biblické hodiny – propagace (Malá univerzita Písma svatého)
 • Postní doba – aktivity
 • Nová Ves – Oldřichov (opravy)
 • Smilovy Hory – oprava omítek – vyjádření Památkového úřadu Tábor k plánovaným opravám (technický dohled pan Vavřík)

Ostatní

 • Diskuze
 • Termín dalšího setkání: březen 2016?

 

Zapsal: Jan Knotek

 

 

 

 1. Zasedání koordinační rady farností - zápis

Datum: 22. 11. 2015

Místo konání: fara Mladá Vožice

Přítomni: P. Mgr. Jaroslav Karas, Ing. František Kášek, Marcela Marešová, František Matoušek, Marie Kahounová, Pavel Matoušek, Milada Vášová, Jan Knotek, Marie Chlumáková, Zdeňka Mrázková

 1. Úvod
 • Zahájena činnost „Koordinační rady farností“ – členové
 • cíle – podpora pastorační činnosti atd.
 • Bula papeže Františka I. (Duchovní slovo a modlitba)
 • Zamyšlení nad vírou (V. Neckář: Půlnoční)

 

 1. Webové stránky farnosti Mladá Vožice
 • Prezentace, informace…

 

 1. Plán akcí farností (XI. 2015 – II. 2016)
 • Adventní obnova – roráty (Mladá Vožice)
 • Adventní koncerty, Rybova mše, Jesus Christ Superstar
 • „Rok milosrdenství“
 • Přednášky – CHARITA, HOSPIC, PŘÍRODA A STVOŘENÍ
 • Změny časového harmonogramu bohoslužeb – dětské MS, farní kavárna po MS
 • Farní ples

 

 1. Ostatní
 • Diskuze – opravy, vize, nápady…
 • Pořad o mezinárodním setkání křesťanské mládeže v Madridu
 • Termín příštího zasedání: leden 2016

 

Zapsal: Jan Knotek