buycheapwholesalejerseys Poděkování _11

see url Chvála Kristu,

enter o. Jaroslave,ráda bych vám touto cestou poděkovala za pouť na Svatou horu. Moc a moc děkuji Pánu Bohu, že vaši farnost přivedl na tento nápad a dal vám všechny milosti, které byly potřebné k tomu, abyste ji uskutečnili. Pouť byla pro mě velkým požehnáním a věřím, že i pro ostatní poutníky a celý kraj, kterým se procházelo. Moc chci poděkovat Mírovi za moudrost, s kterou řídil poutníky. Bez jeho dobrých rozhodnutí bych pouť nezvládla. Každým dnem se učil a lépe a lépe vykonával svou nelehkou službu. Byla jsem si vědoma, že poslední den bude velmi těžké s poutníky udržet krok, protože všichni budou mít tendenci jít rychleji než je třeba a na to jsem neměla. Byly to maličkosti – jako třeba přelézání ohrady nad Kamýkem. Kdyby Míra dovedl poutníky až k žebříku, tak by většina z nás měla tendenci tento žebřík použít a tak bychom přelézali ohradu mnohem déle. Díky těmto maličkostem – resp. velmi moudrým rozhodnutím - jsme mohli jít poklidným tempem a měli dostatek času na závěr. Tím jsem mohla dojít tuto pouť až do konce. Velký dík patří též Honzovi a Fandovi, kteří uzavírali procesí. Mnohokrát mi na této cestě pomohli – opět maličkostmi.  A všem, kteří se za mě modlili.  Chci se vám a Mírovi omluvit za „remcání“. Mrzí mě, že nebudu na setkání poutníků. Pokusím se napsat pár řádek Helence k uveřejnění. Dá-li Pán, tak se uvidíme na další pěší pouti.  O. Jaroslave přeji vám i všem organizátorům poutě radost a pokoj našeho Pána, Ježíše Krista                                                                                                         Lenka Edrová farnost Poříčí nad Sázavou

 MLB Jerseys China