PROGRAM  JUBILEA  FATIMY  V  ČESKOBUDĚJOVICKÉ  DIECÉZI

 

České Budějovice:

Pondělí 18. září 2017 (Kněžský den)

 • 9.30 hod. - liturgický průvod do katedrály (otcové biskupové, kněží, asistence).
 • Pontifikální mše sv. - o. biskup Mons. Pavel Posád.
 • Po závěrečné oraci ohlášky: další program kněžského dne a putování sochy Panny Marie Fatimské v diecézi.
 • Závěrečné požehnání - všichni zůstávají na místech - pouze o. biskupové s hlavními koncelebranty si odloží ornáty a přijdou zpět do presbytáře - kněží zůstávají v albách.
 • Píseň - Fatimská hymna „13. května…“ - 4 sloky.
 • Výklad Mons. Pavel Dokládal .
 • Společná modlitba Jubilea Fatimy a výzva k zásvětné modlitbě spojená se slovem o. biskupa Vlastimila.
 • Zásvětná modlitba
 • Odchod z katedrály (během odchodu a projevu se zpívá mariánská píseň, než celý liturgický průvod opustí katedrálu.

 

Ztišení k modlitbě a meditaci od 12.30 hod. do 14.30 hod.

     Možné rozdělit buď po 30 minutách - pak 4 skupiny, co povedou svůj program - je zde i časová rezerva - nebo i delší čas - ale méně skupin

 

SETKÁNÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE SE SOCHOU PANNY MARIE FATIMSKÉ

 • Zahájení v 15.00 hod. - KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ.
 • Společná modlitba Růžence Světla s modlitbou za jednotlivé stavy (viz modlitební sešit).
 • 16.00 hod. - promluva - Mons. Pavel Dokládal.
 • 16.30 hod. - pontifikální mše sv. - o. biskup Vlastimil Kročil.
 • Mše sv. zakončena společnou modlitbou Jubilea a zasvěcením diecéze.
 • 18.00 hod. průvod se sochou Panny Marie Fatimské vychází z katedrály do kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.
 • V kostele: litanie, Te Deum, závěrečné slovo o. biskupa Vlastimila Kročila.
 • Liturgický průvod odchází - následuje program mladých (cca do 20 hod.).
 • Během programu mohou lidé tiše přicházet k „úkloně úcty“ před sochu Panny Marie Fatimské.
 • Nejpozději ve 21.00 hod. odjíždí auto se sochou Panny Marie Fatimské do kostela na Dobrou Vodu u Nových Hradů.

 

Dobrá Voda U NOVÝCH HRADŮ:

Pondělí 18. září 2017

 • Příjezd sochy Panny Marie Fatimské kolem 22 hod. před kostel na Dobré Vodě u Nových Hradů.
 • Následuje noční adorace Nejsvětější svátosti oltářní a bdění u sochy Panny Marie Fatimské.

       (Rodina Panny Marie zabezpečí adorátory na celou noc až do 10 hod. dopoledne).

 

Úterý 19. září 2017

 • 10.00 hod. - Modlitba růžence v němčině.
 • 11.00 hod. - Mše sv. v němčině.
 • 12.30 hod. - Ztišení k modlitbě a meditaci.
 • 15.00 hod. - Korunka k Božímu Milosrdenství.
 • 16.00 hod. - Společná modlitba Růžence Světla s modlitbou za jednotlivé stavy před Nejsvětější svátostí oltářní (tak to zvykneme dělat před každým fatimským dnem).
 • 17.00 hod. - Promluva - Mons. Pavel Dokládal
 • 17.30 hod. - Pontifikální mše sv. - o. biskup Vlastimil Kročil
 • Mše sv. zakončena společným zasvěcením se věřících a rodin.
 • 19.00 hod. - Průvod se svícemi - se sochou Panny Marie Fatimské - z kostela na prostranné parkoviště na začátku obce
 • 19.30 hod. odjíždí socha Panny Marie Fatimské od kostela v Dobré Vodě u N. Hradů do Klokot.

KLOKOTY:

Úterý 19. září 2017

 • Od 20 hod. - Možnost svátosti smíření.
 • 20.30 hod. - Zpívané Klokotské hodinky.
 • 21.00 hod. - Modlitba Růžence světla, přivítání sochy Panny Marie Fatimské.
 • Následuje mše svatá s otcem biskupem Pavlem Posádem.
 • 22.30 hod. - Společná modlitba Jubilea Fatimy a výzva k zásvětné modlitbě.
 • Možnost k individuální „úkloně úcty“ před sochou Panny Marie Fatimské + zpívané Mariánské litanie.
 • Možnost soukromé modlitby.
 • Noční bdění.

 

Středa 20. září 2017

 • 7.30 - 10 hod. - Možnost svátosti smíření.
 • 7 00 hod. - Ranní chvály (s varhanním doprovodem).
 • 7.30 hod. - Korunka k Božímu milosrdenství.
 • 8 00 hod. - Mariánská pobožnost.
 • 9 00 hod. - Klokotské hodinky.
 • 9.30 hod. - Modlitba růžence Světla.
 • 10 00 hod. - Mše svatá s Mons. Pavlem Dokládalem.
 • Společná modlitba Jubilea Fatimy a výzva k zásvětné modlitbě.
 • Možnost k individuální „úkloně úcty“ před sochou Panny Marie Fatimské + zpívané Mariánské litanie.
 • 11.45 hod. - Modlitba Anděl Páně (zpívaná) v kostele za přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské.
 • Průvod do auta se sochou Panny Marie Fatimské za zpěvu Fatimské hymny.
 • 12 hod. - odjezd sochy Panny Marie Fatimské do Plzně za zvuku klokotských zvonů.