buycheapwholesalejerseys František_ve_Fatimě

Papež František ve Fatimě – 1. den

get link Portugalsko. get link 1. „Přicházím jako prorok a posel, abych umýval nohy všem u stejného stolu, který nás spojuje“, modlil se Petrův nástupce v kapličce mariánských zjevení.
2. Papež František zahájí vigilii před sobotní památkou Panny Marie Fatimské.

„S Marií poutníkem v naději a pokoji“ – tak zní motto, které papež František zvolil pro svou dvoudenní návštěvu portugalské Fatimy u příležitosti stého výročí zjevení P. Marie. Matka Boží se v roce 1917 ukázala sourozencům Františkovi a Hyacintě Martovým a jejich sestřenici Lucii celkem šestkrát, poprvé právě 13. května. Přesně sto let po této události prohlásí Petrův nástupce dva malé fatimské vizionáře za svaté a – jak přislíbil ve svém poselství portugalskému národu – zasvětí celé lidstvo Mariinu Neposkvrněnému srdci.

Také tuto devatenáctou zahraniční cestu svého pontifikátu, oficiálně označovanou za „apoštolskou pouť“, zahájil papež František v modlitbě před ikonou Matky Boží, Salus populi romani, v římské bazilice Panny Marie Větší, kam se vydal ve čtvrtek večer.
V časných odpoledních hodinách pak Petrův nástupce opustil Dům svaté Marty, ale ještě těsně před odjezdem pozdravil šest žen v těžkých životních situacích, o které se stará Apoštolská almužna. Podle Tiskového střediska Svatého stolce byly dvě z nich v jiném stavu a další přišly za papežem spolu se svými dětmi. Během tříhodinového letu římský biskup jako obvykle pozdravil sedmdesátičlenný novinářský doprovod.

“Děkuji vám za doprovod a za práci při této cestě, která je poněkud výjimečná – je to cesta modlitby, setkání s Pánem a se svatou Matkou Boží.“

Přímo ve Fatimě papeže očekávalo dalších 1700 akreditovaných novinářů. Jak sdělil korespondent Vatikánského rozhlasu v Lisabonu, portugalské sdělovací prostředky věnují návštěvě hlavy katolické církve mimořádnou pozornost. Kromě svědectví poutníků a rozhovorů s rodiči dítěte, zázračně uzdraveného na přímluvu kanonizovaných vizionářů, informují o nebývalých bezpečnostních opatřeních (do akce bylo nasazeno na 6000 policistů) a velmi špatné předpovědi počasí, která hlásí déšť po celých třiadvacet hodin papežovy pouti.

Speciál italské společnosti Alitalia přistál na vojenské základně v Monte Real, nedaleko Fatimy, krátce před půl pátou. František je čtvrtým Petrovým nástupcem, který do města s arabským zeměpisným jménem přijíždí. V roce padesátého výročí mariánských zjevení se sem vydal bl. Pavel VI., sv. Jan Pavel II. navštívil Fatimu hned třikrát (1982, tedy rok po atentátu, a v letech 1991 a 2000, kdy zveřejnil třetí fatimské tajemství a blahořečil Františka s Hyacintou), Benedikt XVI. sem zavítal deset let po beatifikaci sourozenců Martových (2010).
Letošní třináctý květen je výjimečným datem jak pro papeže Františka, tak pro dějiny církve – právě před čtvrtstoletím byl totiž Jorge Maria Bergoglio povolán na biskupský stolec v Buenos Aires, čímž se zakončilo dlouhé období vnitřního tříbení a duchovní noci v exilu argentinské Córdoby. O těchto temných létech současného papeže v Tovaryšstvu Ježíšovu vypráví jeho životopisný příběh z pera dvou argentinských novinářů Javiera Cámary a Sebastiána Pfaffena (http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23865). Možná právě tato skutečnost posílila papežovu úctu k Fatimské Panně, o které mluvil ihned ve své první promluvě před modlitbou Anděl Páně (17.3.2013) a ke které nyní koná osobní pouť.

Ihned na letišti přivítal papeže portugalský prezident Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, s nímž František po oficiální ceremonii vedl soukromý rozhovor v salónku kontrolní věže. Před odletem na poutní místo, k němuž využil vojenský vrtulník, se zastavil ke krátké modlitbě v letištní kapli.
Na fatimském poutním místě se mezitím shromáždily desetitisíce poutníků z nejméně padesátky zemí světa. Je mezi nimi také Lucas Maeda de Oliveira, otec brazilského dítěte, jehož zázračné uzdravení zpečetilo kanonizační proces fatimských pasáčků. František a Hyacinta budou prvními svatořečenými dětmi, které nejsou mučedníky.

Na fatimském stadionu přivítal papeže Františka místní biskup, mons. António Augusto dos Santos Marto, a starosta města. Poutní chrám na místě mariánských zjevení, která proslavila toto jedenácti tisícové městečko v portugalském vnitrozemí, byl vybudován v roce 1928. Po jeho levé straně stojí tzv. „Capelinha“ – kaplička zjevení, v níž je od roku 1920 uctívána socha P. Marie. V Jubilejním roce vykoupení, 25. března 1984, byla tato socha z papežovy vůle přenesena na Svatopetrské náměstí a Jan Pavel II. před ní zasvětil lidstvo Mariině Neposkvrněnému srdci. Papež František chce nyní toto gesto opakovat přímo ve Fatimě.

ad 1.Petrova nástupce v kapličce očekával rektor poutní svatyně spolu s nejstarším knězem Portugalska, jemuž v době fatimských zjevení byly čtyři roky. Na venkovním prostranství se v těsné blízkosti kaple shromáždilo na tisíc dětí. Svatý otec se nejprve usebral v tichém rozjímání a poté se v modlitbě obrátil k Boží Matce.

Zdrávas Královno,
blahoslavená Fatimská Panno,
Paní Neposkvrněného Srdce,
Útočiště i cesto vedoucí k Bohu!
Přicházím jako poutník ve Světle, jež k nám proudí tvýma rukama,
vzdávám díky Bohu Otci, který v každém čase a všude v dějinách působí;
přicházím jako poutník v Míru, který zvěstuješ na tomto místě,
vzdávám chválu Kristu, našemu pokoji, a vyprošuji světu svornost mezi všemi národy;
přicházím jako poutník v Naději oživované Duchem,
přicházím jako prorok a posel, abych umýval nohy všem
u stejného stolu, který nás spojuje.

PLNÉ ZNĚNÍ PAPEŽOVY MODLITBY v kapli mariánských zjevení je ZDE.

V závěru svého prvního setkání s fatimskými poutníky Petrův nástupce všem přítomným požehnal a věnoval Panně Marii zlatou růži, která je výsadním darem papežů. Muzeum poutní svatyně, založené v roce 1955, uchovává další dva drahé květy, darované Pavlem VI. (21.11.1964 během II. Vatikánského koncilu) a Benediktem XVI. (při pouti 13.5.2010). Nejcennějším muzejním exponátem je však zlatá koruna, kterou portugalské ženy vyjádřily dík Matce Boží za ušetření jejich země během druhé světové války. Koruna z více než jednoho kilogramu zlata, osázená 313 perlami a 2679 drahými kameny, se na hlavě fatimské mariánské sochy objevuje jen při význačných poutích. V dubnu roku 1989 do ní byla vsazena kulka, vyňatá z těla Jana Pavla II.

ad 2.Další program apoštolské pouti se odehrává v nočních hodinách po našem večerním vysílání. V půl desáté Svatý otec v kapličce Zjevení požehnal svíce, pozdravil poutníky a účastnil se modlitby růžence.

PLNÉ ZNĚNÍ PAPEŽOVA POZDRAVU poutníkům je ZDE

Potom se papež František odebral k odpočinku a kardinál státní sekretář, Pietro Parolin, sloužil mši svatou z vigilie zítřejší mariánské památky.

 MLB Jerseys China